Privadesa i Seguretat
La fada que riu es compromet explícitament a mantenir totes les dades sota màxima confidencialitat i a no subministrar-los a tercers. Totes les dades que La fada que riu recull mitjançant formularis en aquesta web, tenen un tractament automatitzat. Aquestes dades són facilitades voluntàriament pels mateixos interessats amb la finalitat que La fada que riu pugui posar-se en contacte amb ells per diferents mitjans i/o els faci arribar informació comercial i publicitat.
En cap cas es destinaran aquestes dades a altres finalitats ni es lliuraran a terceres parts, d’acord amb els principis de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir el seu dret de baixa o modificació, ja sigui per mitjans que la web facilita o bé per escrit a: LA FADA QUE RIU, C / Torrentet, 8 Santa Eulàlia de Riuprimer, Barcelona.